Netwerkcoördinatoren

 

Aanmeldingen


Klik hier om rechtstreeks naar het aanmeldingsformulier te gaan.


Aanmeldingsformulier

Per Hof van Beroep werden coördinatoren aangesteld ressorterend onder de FOD Justitie en de FOD Volksgezondheid.


De coördinatoren van Justitie en Volksgezondheid werken samen, waarbij de coördinator vanuit Justitie de "vraagzijde" en deze vanuit Volksgezondheid  de "aanbodzijde" representeert. Het doel van deze functie is het afstemmen van vraag en aanbod met betrekking tot de zorgbehoeften van de geïnterneerden en dit rekening houdend met de zorgnoden en de beveiliging van de samenleving. De coördinatoren faciliteren de organisatie van het zorgnetwerk, de zorgcircuits en de zorgprogramma's.


De coördinator vanuit Volksgezondheid is bovendien leidinggevende van het schakelteam.


Link naar contactgegevens